Nadzory budowlane

Firma "ELKON-BUD" świadczy pełny zakres usług związanych z przygotowaniem, realizacją, uruchomieniem inwestycji lub remontu, zgodnie z poniższą ofertę:

  • pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru robót budowlanych;
  • pełnienie funkcji koordynatora robót remontowych lub inwestycyjnych;
  • uzyskiwanie stosownych decyzji administracyjnych dla realizacji robót budowlanych;
  • sporządzanie i prowadzenie książek obiektów budowlanych;
  • sporządzanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych;
  • wykonywanie opinii technicznych dla stanu technicznego budynków lub wykonanych robót budowlanych;
  • doradztwo i przygotowanie obiektów do przekazania w użytkowanie.

Przeglądy techniczne obiektów roczne i pięcioletnie w zależności od typu budynku i jego powierzchni - cena do uzgodnienia.

Funkcja kierownika budowy lub inspektora nadzoru - cena do uzgodnienia (cena jest uzależniona od kubatury, ilości kondygnacji, poziomu posadowienia budynku, ilości wizyt na budowie, odległości dojazdu na budowę).