Świadectwa energetyczne

Świadectwa energetyczne są sporządzane dla budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.
Firma "ELKON-BUD" oferuje swoje usługi między innymi w zakresie profesjonalnego sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
  • budynków mieszkalnych wielorodzinnych;
  • indywidualnych lokali w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych;
  • budynków użyteczności publicznej;
  • nowych budynków i lokali oddawanych do użytku;

Cena za wystawienie certyfikatu energetycznego zależy przede wszystkim od powierzchni obiektu oraz dokładności posiadanej dokumentacji budynku. Określenie dokładnego kosztu usługi jest możliwe po przeprowadzeniu wizji lokalnej obiektu i zapoznaniu się z jego dokumentacją.